00:00:00

Тест от математическо състезание за 2-ри клас VIII

1

Купих тетрадка от 40 стотинки и молив, който беше с 5 стотинки по-евтин от тетрад- ката. Дадох един лев. Колко стотинки трябва да ми върнат?

2

В една купа има 15 великденски яйца. От тях 4 са жълти, 5 са червени, а останалите са поравно сини и зелени. Колко са сините яйца в купата?

3

В тавата има сладки:
test mat 2klas
Най-малко колко от сладките трябва да изям, за да останат сладки само от един вид?

4

Ники откри цяла кутия бонбони с лъскави опаковки. Той изяде 15 от бонбоните, а опаковките затвори обратно (така че да изглеждат като преди, но да са кухи) и ги върна в кутията. Сега опакованите бонбони са с 6 по-малко от кухите опаковки в кутията. Колко бонбона е имало в кутията отначало?

5

Една от страните на триъгълник е дълга 9см, втората е с 4 см по-дълга от нея, а третата е с 6 см по-къса от втората. Обиколката на триъгълника е:

6

На булевард има две дупки, разположени така, че всяка минаваща кола задължително да уцели поне едната от тях. По булеварда минали 25 коли, от които 17 уцелили по-голямата дупка, а 14 – по-малката. Колко от колите са уцелили и двете дупки?

7

Първият час на Ева започва в 8:20 сутринта. Часовете продължават по 45 минути, а междучасията са по 10 минути. В колко часа завършва третият час на Ева?

8

В градината расли люти чушки. Всяка сутрин пораствали по три нови, но всяка вечер Змеят Горянин идвал и изяждал по пет люти чушки, за да поддържа огъня в себе си. На 31-ви май вечерта обаче Змеят успял да хапне само последните четири чушки. Колко чушки е имало в градината на 28-ми май по обяд?

9

Баба Меца и Ежко Бежко намерили няколко гърнета с мед. Според Баба Меца гърнетата са повече от 15, а според Ежко Бежко те са поне 17 . Само един от тях е преценил правилно. Колко са гърнетата с мед?

10

Мама коза ходи на пазар всеки петък и на фризьор всяка сряда, а през останалите дни си е у дома. Вълкът изяжда по един тебешир всеки ден, когато тя не си е у дома, за да се опита да измами козлетата. През март вълкът изял 10 тебешира. Какъв ден е бил 8-ми март?

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време