00:00:00

Изпитен лист 006 за КАТ

1


listovki_kat
Този знак предупреждава:

2


listovki_kat
Този знак:

3


listovki_kat
На кой от знаците значението е 'Премини, ако пътят е свободен!'?

4


listovki_kat
Този сигнал на светофара означава, че:

5


listovki_kat
За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването през кръстовището е:

6

Пред железопътен прелез със спуснати бариери спирането се извършва на разстояние от тях не по-малко от:

7

Как трябва да сигнализирате, когато при завършване на изпреварването се връщате в напуснатата лента?

8

Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'С+Е' при движение извън населено място не трябва да превишава:

9

Когато няма други ограничения, водачът на товарен автомобил с допустима максимална маса 5 т, при движение извън населено място, не трябва да превишава:

10


listovki_kat
Върху така маркираната част от пътя навлизането е:

11


listovki_kat
При тази ситуация червеният автомобил е с предимство :

12


listovki_kat
Как ще постъпите при тази ситуация?

13


listovki_kat
При тази ситуация с предимство е водачът на :

14


listovki_kat
При тази ситуация :

15


listovki_kat
Разрешено ли е изпреварването при тази ситуация?

16


listovki_kat
Кое от изброените действия на водача е най-опасно при преминаването покрай децата?

17


listovki_kat
Кое от изброените действия ще предприемете при разминаване с потеглящия от спирката автобус?

18


listovki_kat
При тази ситуация съм задължен да пропусна пешеходеца :

19


listovki_kat
При тази ситуация разположението на автомобила върху платното за движение е :

20


listovki_kat
При тази ситуация достатъчно е децата да застанат в средата на улицата, за да премина безопасно зад тях:

21

На кои от посочените МПС е забранено движението по автомагистрала?

22


listovki_kat
Този знак:

23


listovki_kat
Този знак сигнализира за :

24

Какви са изискванията към водача, който управлява тегленото МПС?

25


listovki_kat
Когато се подава с ръка, сигналът за престрояване вдясно е:

26

При движение в завой радиусът на завоя оказва ли влияние на устойчивостта на автомобила?

27

Извършва ли нарушение водач, който оставя или разпилява по пътя предмети?

28

При ПТП, в което има участие, водачът може да премести превозното средство само ако:

29

Разрешено ли е да превозвате, пътници в товарно ремарке?

30

През нощта или при намалена видимост не е разрешено да се продължи движението, ако:

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време