00:00:00

Тест за Христо Ботев

1

Големият летописец на Българското възраждане – Захари Стоянов, дава едно от най-вълнуващите определения за гения: „Христо Ботев е бил човек роден и предназнъчен от необеснимите стихий, да бъде голям човек да води подире си талпите да заповядва и да прави епохи.” В цитата са допуснати :

2

В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

3

В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

4

кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

5

В коя от посочените думи НЕ е допусната правописна грешка? /По време на сръбско-българската (а) война през 1885 г. загива на бойното поле най-малкия (б) й син Боян. Останалите двама умират (в) от туберколоза (г)./

6

В коя от посочените думи НЕ е допусната правописна грешка? В стихотворенето (а) „На прощаване” бунтовника (б) се обраща (в) към майка си 26 пъти, като я нарича с най- нежни имена – майко, мале, майко юнашка, майнольо (г), мале, майноле.

7

В коя от посочените думи НЕ е допусната правописна грешка? Към майката са отправени многоброини (а) призовавания на волята и чуството (б). Само тя може да отгатне (в) таините (г) на сърцето.

8

В кой ред думите НЕ са контекстови синоними на останалите според стихотворението „На прощаване”?

9

При коя от двойките думи има отношение както при двойката поет – лирик

10

. При коя от двойките думи има отношение както при двойката стихотворение – ода

11

При коя от двойките думи има отношение както при двойката градация - епитет

12

Фразеологичният израз „нехранимайка” означава:

13

В кой от стиховете е използвана риторическа фигура, която липсва в останалите?

14

Думата експресивен НЕ означава:

15

Дума, израз, „заострен момент” или обобщаваща сентенция (кратка мъдрост), чрез която творецът насочва вниманието към художествената идея и към смисъла на творбата, е:

16

Изречението, което изразява мнението на Св. Цонев: „В стихотворението „На прщаване” възторг и омраза, вяра и неверие, любов и презрение, дълг и утеха, смърт и безсмъртие се преливат в едно неделимо цяло, претворено с необикновена жизненост и вдъхновение.”, е по вид:

17

В кое от посочените места Ботев НЕ е бил учител:

18

На колко години Христо Ботев произнася реч в деня на светите братя Кирил и Методий – 11 май 1867г. ?

19

На колко години Христо Ботев произнася реч в деня на светите братя Кирил и Методий – 11 май 1867г. ?

20

Кой от посочените вестници НЕ е списван от Ботев?

21

В кой вестник за пръв път на 11 август 1873 г. е публикувана баладата „Хаджи Димитър”?

22

В кой вестник за пръв път на 11 август 1873 г. е публикувана баладата „Хаджи Димитър”?

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време