00:00:00

Подготовка за ДЗИ по БЕЛ, модул – морфология

1

Морфологията е наука за:

2

Изменяеми части на речта са тези, които имат:

3

Самостойни части на речта са:

4

Думата може да включва в строежа си само:

5

Коя от думите няма окончание:

6

Къде е допусната грешка в членуването:

7

В кой ред няма грешка във формата за мн.ч. на съществителните:

8

Къде има грешка при изписването на словосъчетанията:

9

Къде няма грешка при изписването на словосъчетанията:

10

В кой ред е допусната грешка:

11

Къде е допусната грешка в изписването на думите:

12

В кое изречение има грешно употребено местоимение:

13

Къде няма грешка:

14

Как се наричат думите, които имат един и същи корен:

15

Къде няма наречие:

16

В кой ред глаголът е в изявително наклонение:

17

В кой ред е допусната грешка:

18

Коя форма на глагола се приема за основна:

19

В кой ред има само прости предлози:

20

В кой ред причастието е написано грешно:

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време