Тестове 41-50 от 75

Примерен тест по история и цивилизация за ДЗИ 3
24въпр.

Примерен тест по история и цивилизация за ДЗИ 3

Решете този тест и проверете знанията си по история и цижилизация на ниво матура. Тестът включва 30 въпроса от затворен тип и отговаря на изискванията за формат на зрелостен изпит определени от МОН. Всеки от въпросите има точно един верен отговор.
  • 78
Трудност:
40%
Примерен тест по история и цивилизация за ДЗИ 2
24въпр.

Примерен тест по история и цивилизация за ДЗИ 2

Решете този тест и проверете знанията си по история и цижилизация на ниво матура. Тестът включва 30 въпроса от затворен тип и отговаря на изискванията за формат на зрелостен изпит определени от МОН. Всеки от въпросите има точно един верен отговор.
  • 80
Трудност:
40%
Примерен тест - история 2
24въпр.

Примерен тест - история 2

Решете този тест и проверете знанията си по история и цижилизация на ниво матура. Тестът включва 30 въпроса от затворен тип и отговаря на изискванията за формат на зрелостен изпит определени от МОН. Всеки от въпросите има точно един верен отговор.
  • 53
Трудност:
41%
Примерен тест - история
24въпр.

Примерен тест - история

Това е тест за матура по история и цивилизация, който има за цел да оцени знанията на учениците върху българската история и да им помогне при подготовката за предстоящите държавни зрелостни изпити.
  • 60
Трудност:
46%