Тестове 31-40 от 93

Тест за матура по география и икономика
30въпр.

Тест за матура по география и икономика

Тест за матура по география и икономика. Тестът съдържа 30 въпроса върху материала, включен в учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит по география и икономика. В теста е включен само компонент Б от изпитния вариант.
  • 3163
Трудност:
40%
ДЗИ по География и Икономика
30въпр.

ДЗИ по География и Икономика

Подготовката за матури 2012 става все по-усърдна и затова решихме да публикуваме още една примерна матура по География и Икономика, така че зрелостниците да получат още по-добра подготовка за ДЗИ 2012. Това е одобреният изпитен вариант от МОМН за матурата по География и Икономика.
  • 968
Трудност:
32%
Примерен тест за матура по География 2012
30въпр.

Примерен тест за матура по География 2012

Примерната матура тази година съдържа 39 въпроса, 30 от които са тестове. Матурата по География и Икономика запазва формата си от предишните години, като не се наблюдават косвени промени.
  • 2884
Трудност:
47%
Северозападен социално-икономически район (СЗР)
30въпр.

Северозападен социално-икономически район (СЗР)

Това е примерен тест за кандидат-студенти по „Северозападен социално-икономически район (СЗР)“. Включени са само въпросите от затворен тип. За подготовка за ВУЗ.
  • 1068
Трудност:
29%
Западен Тракийско-родопски социално-икономически район (ЗТРР)
30въпр.

Западен Тракийско-родопски социално-икономически район (ЗТРР)

Това е примерен тест за кандидат-студенти по „Западен Тракийско-родопски социално-икономически район (ЗТРР)“. Включени са само въпросите от затворен тип. За подготовка за ВУЗ.
  • 618
Трудност:
37%
Югозападен социално-икономически район (ЮЗР) - тест по география
30въпр.

Югозападен социално-икономически район (ЮЗР) - тест по география

Това е примерен тест за кандидат-студенти по „Югозападен социално-икономически район (ЮЗР)“. Включени са само въпросите от затворен тип. За подготовка за ВУЗ.
  • 901
Трудност:
43%