Тестове 21-30 от 93

Тест по география - Вторичен сектор на българското стопанство
15въпр.

Тест по география - Вторичен сектор на българското стопанство

Тест по география - вторичен сектор на българското стопанство тест по География за Ученици. Тестът е полезно помагало при самоподготовката за предстояшите изпитвания.
  • 473
Трудност:
52%
Тест по география - Първичен сектор на българското стопанство
15въпр.

Тест по география - Първичен сектор на българското стопанство

Тест по география - първичен сектор на българското стопанство тест по География за Ученици. Тестът е полезно помагало при самоподготовката за предстояшите изпитвания.
  • 412
Трудност:
45%
Тест по география - Селища и урбанизация в България
25въпр.

Тест по география - Селища и урбанизация в България

Тест по география - География на България тематичен тест по География за Ученици. Тестът е полезно помагало при самоподготовката за предстояшите изпитвания.
  • 370
Трудност:
54%
Тест по география - География на населението в България
25въпр.

Тест по география - География на населението в България

Тест по география - География на България тематичен тест по География за Ученици. Тестът е полезно помагало при самоподготовката за предстояшите изпитвания.
  • 288
Трудност:
73%
Тест по география - География на природните области в България
25въпр.

Тест по география - География на природните области в България

Тест по география - природногеографските области тематичен тест по География за Ученици. Тестът е полезно помагало при самоподготовката за предстояшите изпитвания.
  • 1693
Трудност:
47%
Тест по география - Почви, растителност и животински свят в България
25въпр.

Тест по география - Почви, растителност и животински свят в България

Тест по география - Почви на България тематичен тест по География за Ученици. Тестът е полезно помагало при самоподготовката за предстояшите изпитвания.
  • 210
Трудност:
48%
Примерен тест за матура по география и икономика - полезни изкопаеми в България
25въпр.

Примерен тест за матура по география и икономика - полезни изкопаеми в България

Тестът има за цел за провери общата култура на зрелостниците върху материала по полезни изкопаеми. Всички въпроси имат само един верен отговор.
  • 174
Трудност:
44%