Тестове 11-20 от 93

Тест по география - Социално-икономически региони в България
25въпр.

Тест по география - Социално-икономически региони в България

Тест по география - Социално-икономически региони в България тест по География за Ученици. Тестът е полезно помагало при самоподготовката за предстояшите изпитвания.
  • 892
Трудност:
56%
Тест по география - Третичен сектор на българското стопанство
14въпр.

Тест по география - Третичен сектор на българското стопанство

Тест по география - Tретичен сектор на българското стопанство тест по География за Ученици. Тестът е полезно помагало при самоподготовката за предстояшите изпитвания.
  • 429
Трудност:
43%