Тестове 61-70 от 109

20въпр.

"Бай Ганаьо у Иречек"

Тестът има за цел да провери знанията на седмокласници по посочената тема. Въпросите са съобразени с изискванията за националния изпит след 7.клас. Тестът съдържа 12 въпроса, всеки от тях има един верен отговор.
  • 633
Трудност:
42%