Тестове 1-10 от 3

Право
13въпр.

Право

Тестът включва 13 въпроса върху нормативните актове, правният обичай, правните норми, косвеното представителство и др. Всички въпроси са затворени и изискват един или повече верни отговора.
  • 2
Трудност:
92%