Тестове 1-10 от 8

Изходящ контрол по
28въпр.

Изходящ контрол по "Човекът и природата" - 5. клас

Тестът е за проверяване на знания и умения на учениците в пети клас. Въпросите са по теми от учебното съдържание и само два от тях имат повече от един верен отговор.
  • 8
Трудност:
33%