Тестове 1-10 от 1

Български език
10въпр.

Български език

С този тест се цели да се проверят знанията на учениците за правопис на думи с гласната "ъ" в крайна неударена сричка. Тестът съдържа 10 въпроса от затворен тип, всеки от които изисква един верен отговор.
  • 20
Трудност:
7%