Тестове 11-20 от 20

Анализ на стопанската дейност
18въпр.

Анализ на стопанската дейност

Примерен изпитен тест по Анализ на стопанската дейност. Въпросите са съставени по лекциите на доц. д-р Николай Тенев, ПУ "Паисий Хилендарски", всеки от тях изисква един верен отговор.
  • 557
Трудност:
34%
Тест по Управление чрез проекти
15въпр.

Тест по Управление чрез проекти

Тестът съдържа 15 въпроса, само с по един верен отговор всеки. Може да послужи за упражнение на студентите от 4-ти курс по специалност "Управление на проекти" както и на всички, заниващи се с менажирането на проекти.
  • 77
Трудност:
64%