Маркетингов микс на организирано пътуване с обща цена
11 стр.

Маркетингов микс на организирано пътуване с обща цена

Курсовата работа се състои в изготвяне на план за организирано пътуване с обща цена, включващо градовете Шумен и Велико Търново, както и изготвена таблица за образуване на общата цена...
aronn
10 0
Демографска характеристика на Велико Търново
23 стр.

Демографска характеристика на Велико Търново

Развитието на населението и протичащите демографски процеси в административно- териториалните единици на страната се определят от съществуващите основни демографски структури на населението в тях, естественото и механично движение...
admin
15 2
Социално-икономическа характеристика на област Русе
103 стр.

Социално-икономическа характеристика на област Русе

Област Русе е разположена в Северна България и заема 2803,4 кв. км. и заедно с областите Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра, областта попада в териториалния обхват на Северен централен район...
emoto_92
4 1