Основни мотиви и идеи в произведенията -Вяра Писмо и Песен за човека от Никола Вапцаров
4 стр.

Основни мотиви и идеи в произведенията -Вяра, Писмо и Песен за човека от Никола Вапцаров

Произведението "Вяра" е утопично видение за човека и света.Вяра, че липсата на красота в днешния свят ще доведе до неминуема и всеобхватна промяна утре...
messi
9 1