Управленско счетоводство 3
69 стр.

Управленско счетоводство 3

В какво се състои разнообразието от ценови подходи и методи, които се прилагат във фирменото ценообразуване? Кои са положителните и слабите страни на разходното ценообразуване? По какво се различават методите "разход плюс" и "променливи раз
cblock
2 0