Управленско счетоводство 1
53 стр.

Управленско счетоводство 1

Развитието на УСА е логическо продължение на производствения счетоводен анализ. Фактичесни УСА е другата половина на единната счетоводна система, заедно с финансовото счетоводство. Систематизираните разходи във финансовото счетоводство се обработва...
admin
53 4
Основи на управлението етапи модели и методи за вземане на управленски решения
17 стр.

Основи на управлението: етапи, модели и методи за вземане на управленски решения

Решението е избор на алтернатива, с което се сблъсква управлението на всяко едно предприятие. Във всяко предприятие, организация, система, на всяко управленско равнище, ръководните кадри вземат решение....
dannyboy
80 4
Управленско счетоводства
13 стр.

Управленско счетоводства

УС като теоретично обобщение на ик. практика е елемент на счет. терминология у нас характерна за прехода ни към пазарно стопанство. В условията на този преход основателно възниква въпроса: Има ли право УС на самостоятелна съществуване у нас...
silviQ
0 0