Управленско решение Анализ на социалните условия и характеристиките на организацията Модели и методи на взимаме на решения
13 стр.

Управленско решение. Анализ на социалните условия и характеристиките на организацията. Модели и методи на взимаме на решения

До средата на 50-те години на XX век вземането на управленски решения не съществуваше като самостоятелен теоретичен проблем в теорията на публичната администрация. Доколкото съществуваха от делни разработки и дискусии...
messi
7 1