Тропи и фигури
5 стр.

Тропи и фигури

Хипербола - преднамерено преувеличение на свойствата на лица, предмети и явления. Изтъква една съществена черта, преувеличава я, без строго да се спазва правдоподобността. Средство за образна характеристика. характерна особено за епоса...
silviQ
5 0