Развити теми по Международно публично право
62 стр.

Развити теми по Международно публично право

На 17 ноември 1989 г. Общото събрание на Организацията на Обединените Нации (ООН) приема резолюция 44/23, с която периодът 1990-1999 г. се обявява за десетилетие на ООН по Международно право...
daniche90
0 0
МОБЕЛ IV курс
8 стр.

МОБЕЛ IV курс

Теми от конспекта по МОБЕЛ, 4-ти курс 7. Контекстното четене. 9. Начално обучение по литература 10. Комуникативно-речев подход 11. Литературно-естетически подход 12. Приказка 14. Разказ 16. Езиково обучение...
admin
10 4
Разработени теми за държавен изпит по ГПН 2015 - 2-ра част
373 стр.

Разработени теми за държавен изпит по ГПН 2015 - 2-ра част

Обективно гражданско право. Частно и публично право. Гражданско и търговско право. Система на гражданското право. Особености на гражданскоправните източници, видове. Гражданскоправни норми - видове. Действие...
ivan40
0 0