Изследване на динамиката и сезонността на вноса на топло изолационни строителни материали от българска строителна фирма
65 стр.

Изследване на динамиката и сезонността на вноса на топло изолационни строителни материали от българска строителна фирма

Методи за изследване на скоростта на изменение-измерването на скоростта на развитие означава да се установи колко бързо (интензивно) се изменя абсолютният или средният размер на явлението от един период или момент до друг....
mOn
0 0
Анализ и усъвършенстване на инженеринга на строителна фирма
24 стр.

Анализ и усъвършенстване на инженеринга на строителна фирма

Съотношението между тези подструктури е 1:25, което позволява оптимално използване на трудовия ресурс в цялата фирма, при максимално натоварване на кадрите. За намаляване на разходите персоналът за управление и административно обслужване на дейността...
cblock
9 1
Организация и управление на строителна фирма
9 стр.

Организация и управление на строителна фирма

Системите за управление са сложни структури, в които има много звена /елементи/. Основни елементи, без които системата не може да съществува /липсва система за управление/ са :...
Simonsita
30 1
Изследване на динамиката и сезонността на вноса на топлоизолационни строителни материали от българска строителна фирма за периода 2001-2005 г и прогноза за 2006 г
83 стр.

Изследване на динамиката и сезонността на вноса на топлоизолационни строителни материали от българска строителна фирма за периода 2001-2005 г. и прогноза за 2006 г.

Необходимостта от количествено измерване на състоянието и динамиката на явленията и процесите, свързани с външноикономическата дейност, е осъзната още отдавна...
nerven
0 0
Финансов анализ на инвестиционен проект на строителна фирма
17 стр.

Финансов анализ на инвестиционен проект на строителна фирма

В съвременните условия на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът на всяка фирма зависи преди всичко от ефективността на нейната стопанска дейност. Актуалността на финансовия анализ...
nicky931
22 3
Оценка на риска на работниците в пътно строителна фирма
11 стр.

Оценка на риска на работниците в пътно строителна фирма

Работниците в пътното строителство, като толкова много работници в други индустрии, са изложени на многобройни рискове на работното място. Tози факт лист ще обърне вн
admin
43 2
Управление на качеството на човешките ресурси в строителна фирма според изискванията на ISO 90012000
22 стр.

Управление на качеството на човешките ресурси в строителна фирма според изискванията на ISO 9001:2000

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо...
the_magicer
0 0