Збигнев Бжежински
13 стр.

Збигнев Бжежински

Като съветник на президента на Съединените щати по въпросите на националната сигурност от 1977 до 1981 г., Збигнев Бжежински е експерт по стратегически и международни изследвания и професор по външна политика на Съединените щати...
messi
31 1
Здравеопазване здравно осигуряване и гражданска сигурност
14 стр.

Здравеопазване, здравно осигуряване и гражданска сигурност

Българското здравеопазване е система от органи, институции, организационно обособени структури и дейности за укрепване, опазване и възстановяване на здравето и лечение на заболявания, основаващи се на медицинската наука и практика, традициите и...
ivan40
8 0
Здравна политика характеристика видове методи за оценка
5 стр.

Здравна политика – характеристика , видове , методи за оценка

Здравната политика е специфичен аспект и елемент на социалната политика. Тъй като основната цел на социалната политика е социалната сигурност на населението следва, че основи цел на здравната политика е постигането на здравна сигурностна обществото...
ivan40
4 2
Измами с банкови дебитни карти
13 стр.

Измами с банкови дебитни карти

Предметът, засегнат в изследването, касае икономическата сигурност в банковата система като цяло. В частност това се явява сигурността на паричните средства на физически и юридически лица, клиенти да дадена банка.
nerven
3 0
Измерения на сигурността
181 стр.

Измерения на сигурността

Сигурността, националната сигурност, международната сигурност – това са все понятия, с които нашето общество напоследък все по-спокойно и по-често си служи. То привикна към тях, започна да разглежда повечето...
mOn
2 0
Икономическата сигурност основна част на националната сигурност
7 стр.

Икономическата сигурност – основна част на националната сигурност

В началото е редно да се обясни какво точно разбираме под термина "национална сигурност". Българското законодателство дава легална дефиниция за него в Закона за защита...
nerven
18 2