Пунктуация
10 стр.

Пунктуация

Реферат по СБЕ на тема Пунктуация предназначен за студенти. Подробно са разгледани правилата за поставяне на различните препинателни знаци според българската граматика -точка, запетя, точка и запетая, тире, двуеточие, многоточие, кавички, въпросиелен знак
nerven
2 1