Климент Охридски
3 стр.

Климент Охридски

Реферат за живота и дейността на Климент Охридски по материали от "История на българската литература" от Св. Игов, "Старобългарска литература. Енциклопедичен речник" съст. Д. Петканова и "Гръцките жития на Климент Охридски" о
gecata_maina
1 0