Влияние на твърдите отпадъци върху околната среда
13 стр.

Влияние на твърдите отпадъци върху околната среда

Методите на третиране на отпадъците характеризират тяхното влияние върху състоянието на околната среда. Екологосъобразните методи в управлението на отпадъците – оползотворяване, рециклиране и депониране...
emoto_92
1 0
Разделно събиране на отпадъци Рециклиране
9 стр.

Разделно събиране на отпадъци. Рециклиране

Рециклирането е повторно използване на материали за направата на нещо друго. Рециклирането е начин за превръщане на стари неща в нови, начин за превръщане на битови отпадъци в нови продукти, които купуваме и използваме...
ivan40
36 3
Екозамърсяване Проблеми и политика на ЕС
5 стр.

Екозамърсяване. Проблеми и политика на ЕС

Замърсяването е попадането на вещества или енергия в околната среда по-бързо отколкото може да ги поеме и обработи, чрез разпръскване, разлагане, рециклиране или съхранение по безопасен начин.
cblock
1 0