Анализ за матура по БЕЛ по пета част от поемата Градушка от П К Яворов
3 стр.

Анализ за матура по БЕЛ по пета част от поемата "Градушка" от П. К. Яворов

Всеобхватните разнолики измерения на всемирното страдание са тематизиран естетически приоритет в поезията на П. Яворов. Човешкото съществуване е изначално белязано от драматизъм, от жестоки сблъсъци, от дебнещи беди и нещастия...
gecata_maina
28 0
Образът на жената и любовта в поезията на Пейо Яворов
3 стр.

Образът на жената и любовта в поезията на Пейо Яворов

Личният, интимен свят на твореца и човека Пейо Яворов е изпълнен с богатство на чувствата и изживяванията. В него отекват отгласите от голямата му, непозволена и невъзможна любов с Мина Тодорова и вълнуващото, но нелеко брачно съжителство с Лора Каравелов
nicky931
7 0
Любовта като съзерцание в стихотворението Две хубави очи от Пейо Яворов
3 стр.

Любовта като съзерцание в стихотворението "Две хубави очи" от Пейо Яворов

Интимните стихотворения на Пейо Яворов са сред най- популярните му творби. В тях - от "Калиопа" до "Демон", от "Ще бъдеш в бяло" до "Стон", от "Пръстен с опал" до "Затмение" - любовта е пресъздад
nerven
23 0
Николай Лилиев и развитието на българската поезия
3 стр.

Николай Лилиев и развитието на българската поезия

Безкористен жрец в олтара на изкуството, Лилиев следва заветите на Пенчо Славейков и Яворов за самоусъвършенстване на творческата личност, за облагородяване на нравите в българския живот.
cblock
4 0
Трагично осъзнаване на злата участ
3 стр.

Трагично осъзнаване на злата участ

Интересът на Яворов към съдбата на обикновения човек в неговото ежедневно битие е продиктуван от хуманизма и изострената душевна чувствителност.Поетът е съпричастен към участта на угнетените,изживява трагичната им обреченост....
ndoe
0 0
Вечната
3 стр.

Вечната

Елисавета Багряна дава живот на нов тип чувствителност в българската поезия. Докато в любовната лирика на Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Теодор Траянов и др. жената е видяна през погледа на мъжа, моделирана е по неговия вкус...
emoto_92
0 0
Пейо Яворов и quotЗаточенициquot
3 стр.

Пейо Яворов и "Заточеници"

Творчество - могат да се откроят два периода: реалистичен – характеризира се с явна връзка с традицията, главно по отношение на тематиката. Ранната Яворова лирика черпи своето вдъхновение от съвременната му действителност.....
ndoe
11 0