Социални и нравствени проблеми в романа Тютюн от Димитър Димов
3 стр.

Социални и нравствени проблеми в романа "Тютюн" от Димитър Димов

Димитър Димов е едно изключително явление в нашата литература. Високообхватният му талант може да се мери само с творчеството на великия Вазов и Йовков и гениалните Яворов и Смирненски.
messi
3 1
Градушка - драмата на селянина
3 стр.

"Градушка" - драмата на селянина

Творчеството на Пейо Яворов преминава през няколко етапа. Най-ранние му творби са със социална насоченост, след това произведениеята му придобиват национална тематика и късното му творчество е изпълнено с философски идеи....
cblock
51 1
Заточеници
3 стр.

"Заточеници"

Яворов е един от рядко оригиналните поети в българската литература. Тежкият му и изпълнен с много противоречия живот е запомнен по необичаен начин, чрез "трите лица" на поета. Свързани с трите сфери, в които Пейо Яворов твори...
lubega
21 0
Кирил Христов
3 стр.

Кирил Христов

Съвременник на Пенчо Славейков, Яворов, Дебелянов. Автор с много странна творческа съдба, която е белязана от резки обрати, тъй като през годините неговото творчество, а и самото му творческо присъствие в живота на българите е било оценявано...
daniche90
3 0
Страданието породено от сблъсъка с природните и социалните сили в поезията на Яворов
3 стр.

Страданието породено от сблъсъка с природните и социалните сили в поезията на Яворов

Пейо Яворов живее във време на социална несправедливост, когато българският селянин е обречен на безкрайни мъки, глад и мизерия. Поетът искрено съчувства на селския човек и разкрива страданията му в стихотворенията си ``На нивата`` и ``Градушка``...
nezabravima
7 0
Вечната
3 стр.

Вечната

Елисавета Багряна дава живот на нов тип чувствителност в българската поезия. Докато в любовната лирика на Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Теодор Траянов и др. жената е видяна през погледа на мъжа, моделирана е по неговия вкус...
emoto_92
0 0