Модел за управление на психологическия договор
12 стр.

Модел за управление на психологическия договор

Обект на организационната психология е социалната организация във фирмата. Социалната организация, която се счита за най-разпространената моди¬фикация на съществуване на социалната група в човешкото общество.
messi
0 0
КОНСПЕКТ ПО ОБЩА И ВЪЗРАСТОВА ПСИХОЛОГИЯ
90 стр.

КОНСПЕКТ ПО ОБЩА И ВЪЗРАСТОВА ПСИХОЛОГИЯ

Психическите състояния са основна група психически явления, които за относително по-дълго време характеризират начина на протичане на психиката и оказват непосредствено влияние върху дейността, поведението и здравето на човека.
messi
0 0
Модел за управление на психологическия договор
12 стр.

Модел за управление на психологическия договор

Обект на организационната психология е социалната организация във фирмата. Социалната организация, която се счита за най-разпространената модификация на съществуване на социалната група в човешкото общество....
ivan40
0 0
Методът бърнаут в трудовата психология
8 стр.

Методът бърнаут в трудовата психология

Анализ на синдрома Бърнаут - синдромът на професионалното "изгаряне" (burnout). Той "се разглежда в теорията като отговор на професионалния стрес и негова психофизиологична, емоционална и поведенческа изява"....
admin
21 6
Развитие на социалната психология през втората половина на XIX век
4 стр.

Развитие на социалната психология през втората половина на XIX век

Социалната психология няма пълна и ясна история. Тя е относително млада наука. Историята на социалнопсихологическите идеи знания и изследвания е свързана с историята на психологията, философията, метафизиката и религията...
loli
3 0
Реферат по възрастова и педагогическа психология
32 стр.

Реферат по възрастова и педагогическа психология

‘Детето в предучилищна възраст. Лабиринти на възпитанието. Любовта на майката към детето. Бащи и деца. Ранни прояви на надареност. Стил на възпитанието и неговото отражение върху развитието на детето.’....
ndoe
22 2