Резултати 1-10 от 9
Тема 35 - Североизточен приморски икономически район

Тема 35 - Североизточен приморски икономически район

Формирането на територията на Североизточния приморски регион е под въздействието на множество природни, стопански и демографски фактори, сред които изпъкват излазът на Черно море...
Simonsita
Прочетен 2194
Тема 2 - Релеф на България

Тема 2 - Релеф на България

Релефът е съвкупност от формите на земната повърхнина, които са различни по очертания, височина, произход и история на развитие. Той е предпоставка за развитие на останалите природни компоненти...
Simonsita
Прочетен 2676
Тема 3 - География на полезните изкопаеми в Българ

Тема 3 - География на полезните изкопаеми в Българ

Полезните изкопаеми са природни минерални образования в недрата на земната кора. Поделят се на изкопаеми горива /основен източник на енергия/, рудни полезни изкопаеми /за добив на метали/ и нерудни полезни изкопаеми...
Simonsita
Прочетен 1601
Тема 3 - География на полезните изкопаеми в Българ

Тема 3 - География на полезните изкопаеми в Българ

Полезните изкопаеми са природни минерални образования в недрата на земната кора. Поделят се на изкопаеми горива /основен източник на енергия/, рудни полезни изкопаеми /за добив на метали/ и нерудни полезни изкопаеми...
Simonsita
Прочетен 1689