Държавен бюджет-същност видове структура и подходи за изграждане
2 стр.

Държавен бюджет-същност, видове, структура и подходи за изграждане

Държавният бюджет е финансов план за образуване и използване на общодържавния паричен фонд. Той е равносметка(баланс)на държавата за нейните разходи и приходи през определен период от време-обикновено 1 година.
messi
28 0
Държавен бюджет Данъци и данъчна система
7 стр.

Държавен бюджет. Данъци и данъчна система

Държавният бюджет е най-обобщаващото понятие във финансовата теория. в него се обединяват всички финансови категории като държавни разходи, държавни приходи, данъци, такси и др., т.е. всички тези самостоятелни категории получават единно изражение чрез....
cblock
2 0
Държавни приходи
6 стр.

Държавни приходи

Държавните приходи са съвкупност от пари акумулирани в държавния бюджет с предназначение за целево изразходване. Обект на въздействие на финансовите механизми в процеса на преразпределение са доходите...
dannyboy
3 1
Държавни приходи
13 стр.

Държавни приходи

В преобладаващата си част акумулирането на приходите на държавата изразява главно преразпределителни процеси, тъй като става дума за изземване в бюджета на част от вече формирани доходи на фирмите и домакинствата...
loli
1 0
Държавни приходи и държавни разходи
11 стр.

Държавни приходи и държавни разходи

Приходите са тази част от националния доход, която се акумулира в държавните бюджети и служи като основа за осъществяване на разходите.Разходи представляват част от БВП, която се акумулира от държавата.
messi
0 0
Електронен бизнес
17 стр.

Електронен бизнес

Електронният бизнес е бизнес, който се извършва посредством електронни медии; това включва всеки бизнес, чиито приходи частично или изцяло се дължат на ползването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)....
nerven
14 0