Похвално слово за Кирил - блестяща творба на тържественото красноречие
2 стр.

"Похвално слово за Кирил" - блестяща творба на тържественото красноречие

Климент Охридски е предполагаемият автор на "Похвално слово за Кирил". Творбата е ярка художествена проекция на култа към азбуката и първоучителите Кирил и Методий
lubega
162 4
Похвално слово за Кирил - възторжена прослава на Кирил Философ
2 стр.

"Похвално слово за Кирил - възторжена прослава на Кирил Философ"

Книжовната и църковна дейност през IX век се развиват оид знака на Кирило – Методиевото дело. Първите бълг. Книжовници са ученици на салунските братя . Възникват големи школи в Преслав и Охрид. В тях освен преводна литература се създават и първите...
ndoe
165 1
Похвално слово за Кирил - възторжена прослава на Кирил Философ
2 стр.

"Похвално слово за Кирил - възторжена прослава на Кирил Философ"

Книжовната и църковна дейност през IX век се развиват оид знака на Кирило – Методиевото дело. Първите бълг. Книжовници са ученици на салунските братя . Възникват големи школи в Преслав и Охрид. В тях освен преводна литература се създават и първите...
dannyboy
75 0
Похвално слово за Кирил - блестяща творба на тържественото красноречие
2 стр.

"Похвално слово за Кирил" - блестяща творба на тържественото красноречие

Климент Охридски е предполагаемият автор на "Похвално слово за Кирил". Творбата е ярка художествена проекция на култа към азбуката и първоучителите Кирил и Методий
ndoe
249 2
Величавият образ на Евтимий според Похвално слово за Патриарх Евтимий от Григорий Цамблак
3 стр.

Величавият образ на Евтимий според "Похвално слово за Патриарх Евтимий" от Григорий Цамблак

Образът на Евтимий в "Похвално слово за Патриарх Евтимий" Григорий Цамблак гради един богат, многопланов и същевременно единен, цялостен, монументален извисен образ на монаха, отшелника, исихаста Евтимий, на учителя...
nezabravima
191 6