Управленски модел за устойчиво организационно развитие
12 стр.

Управленски модел за устойчиво организационно развитие.

Същност и фактори влияещи върху организационно развитие. Възможности и заплахи.Стратегии за осъществяване на организационна промяна. Ситуационен (SWOT) анализ – същност.
0 0
Устойчиво развитие история параметри организационно управление на различията
10 стр.

Устойчиво развитие – история, параметри, организационно управление на различията

Устойчиво развитие е начин на използване на ресурсите, който цели да посрещне потребностите на хората като същевременно се грижи за опазването на околната среда...
messi
0 0