Защитени територии природен парк Странджа
13 стр.

Защитени територии (природен парк "Странджа")

Идеята за опазване на природата възниква още в древните цивилизации. В Индия около 250 години пр.н.е. съществуват закони, които покровителстват животните и горите. Горски местности, наричани "абхайярана", представляват защитени територии...
nezabravima
0 0
Здравеопазване здравно осигуряване и гражданска сигурност
14 стр.

Здравеопазване, здравно осигуряване и гражданска сигурност

Българското здравеопазване е система от органи, институции, организационно обособени структури и дейности за укрепване, опазване и възстановяване на здравето и лечение на заболявания, основаващи се на медицинската наука и практика, традициите и...
ivan40
8 0
Здравна профилактика и хигиена
36 стр.

Здравна профилактика и хигиена

Хигиената е медицинска наука, която изучава въздействието на обкръжаващата среда върху човека с цел опазване здравето, работоспособността и дълголетието както на отделния индивид, така и на обществото като цяло....
mOn
16 3
Здравна система в България
17 стр.

Здравна система в България

Здравеопазването е система от медицински и не медицински дейности, чиято цел е укрепване, опазване и възстановяване на здравето на населението, предотвратяване на преждевременната нетрудоспособност и смърт на човека, увеличаване на активния му...
silviQ
4 2