Хидробиология и опазване на водите Дънни съобщества
38 стр.

Хидробиология и опазване на водите. Дънни съобщества

1.Замърсяване и самопречистване. Качество на водите 2.Биологична система за качеството на водите. Сапробност. 3.Управление и опазване на водите. Биологичен мониторинг. Извадка от Приложението към Наредба № 7 и №8
mOn
12 0
Замърсяване и опазване на хидросферата
28 стр.

Замърсяване и опазване на хидросферата

Съвременната цивилизация поставя пред природата проблем от изключителна важност – намаляването на водните ресурси и тяхното замърсяване. Развитието на промишлените технологии и тяхните включени нови мощности прави водата "ключов проблем"...
cblock
509 5
Опазване на библиотечните фондове
27 стр.

Опазване на библиотечните фондове

В живата лексика на езика ни трайно присъства един ироничен израз, който често се прилепва към хората, посветили се било на професионални, било на любителски библиотечни занимания. Назовавани са "книжни хора”, защото се приема, че изграждат
lubega
0 0