Нови терапевтични стратегии при деца с аутизъм
5 стр.

Нови терапевтични стратегии при деца с аутизъм

Дискусията за аутизма започва през 1943 година със статията на Leo Kanner "Autistic Disturbances of Affective Contact". Авторът отбелязва следните особености: затвореност и индиферентност; неспособност за влизане в контакт с други хорa..
ivan40
25 4
Стареене - факти и теории стратегии за превенция
5 стр.

Стареене - факти и теории, стратегии за превенция

Клетките в организма трябва да бъдат постоянно заменяни. Когато тялото престава да заменя старите клетки с нови се натрупва излишък от стари мъртви клетки и накрая тялото умира...
ivan40
3 0
Ситуационен анализ при разработването на маркетинговата стратегия за развитие на продажбите на Агрополихим АД
76 стр.

Ситуационен анализ при разработването на маркетинговата стратегия за развитие на продажбите на "Агрополихим" АД

Изграждането на пазарна икономика на България изисква познания в много нови области. Едно от задължителните условия за ускоряване на този процес е запознаването и усвояването на основните концепции и стратегии на маркетинга...
silviQ
9 0
Маркетингови стратегии в Уеб
26 стр.

Маркетингови стратегии в Уеб

Интернет предлага голямо разнообразие от нови технологии, които могат да увеличат маркетинговите дейности в глобален мащаб. Основната цел на всяка една фирма е разработването на корпоративната уеб страница, защото това е мястото, което потребителите...
gecata_maina
0 0
Рекламна кампания за въвеждане на нов продукт в орифлейм с цел привличане на клиенти
19 стр.

Рекламна кампания за въвеждане на нов продукт в орифлейм с цел привличане на клиенти

По отношение на всяко от тези две направления може да се каже, че фирмите следват различни маркетингови стратегии част, от които обхващат въвеждането на нови продукти на пазара...
gecata_maina
0 0
Стратегии за навлизане на нови пазари
11 стр.

Стратегии за навлизане на нови пазари

Всяка една фирма, която извършва търговска дейност на който и да е пазар го прави с цел печалба. Всяка една фирма, която иска да реализира по-голяма печалба, предприема съответни действия това да се случи...
cblock
0 0
МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ В ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ НА ПРИМЕРА НА БОЛНИЦА ДОВЕРИЕ СОФИЯ
48 стр.

МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ В ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ НА ПРИМЕРА НА БОЛНИЦА „ДОВЕРИЕ” СОФИЯ

Всяка организация функционира в условията определени от нейната обкръжаваща среда. Маркетинговата среда се състои от динамични сили, чиито промени създават за организацията постоянно несигурност, нови възможности и заплахи.
messi
0 0
Възможни стратегии на българските фирми за навлизане на пазара с нови продукти
39 стр.

Възможни стратегии на българските фирми за навлизане на пазара с нови продукти

Иновационната стратегия допринася за формиране на съответното конкурентно предимство: ниски разходи; уникалност на продукта или по – добро обслужване на отделна целева област от отрасъла...
messi
27 0
Маркетингови стратегии в здравно заведение на примера на болница quotДовериеquot София
48 стр.

Маркетингови стратегии в здравно заведение на примера на болница "Доверие" София

Всяка организация функционира в условията определени от нейната обкръжаваща среда. Маркетинговата среда се състои от динамични сили, чиито промени създават за организацията постоянно несигурност, нови възможности и заплахи...
silviQ
0 0