Мечтата за по-добър живот в поезията на Никола Вапцаров
2 стр.

Мечтата за по-добър живот в поезията на Никола Вапцаров

Поезията на Вапцаров обгръща реалността в стремеж към необхватното – във времена, пространства, човешки превръщания. В тази поезия “работят” погледи в много посоки и времена, тече напрежението ...
loli
4 0
Светът на Никола Йонков Вапцаров
7 стр.

Светът на Никола Йонков Вапцаров

Неговото родно място – град Банско, има пряко отношение към творчеството му. Семейството, от което произхожда е пряко свързано с националноосвободителното движение в Македония. Баща му ЙОНКО ВАПЦАРОВ е член на революционната организация.
lubega
0 0
Човекът вярата и свободата в поезията на Вапцаров Екзистенциалните идеи за същността на човека Човекът и неговите ценности в поезията на Вапцаров
9 стр.

Човекът, вярата и свободата в поезията на Вапцаров Екзистенциалните идеи за същността на човека Човекът и неговите ценности в поезията на Вапцаров

Поезията на Никола Вапцаров е естетически феномен, който пренася посланията на една драматична епоха. Връзката с традицията е необичайна, тъй като се осъществява чрез множество скрити диалози с най-съществените художествени концепции, изградени от българс
nicky931
2 0
Реалност и вяра в поезията на Вапцаров
5 стр.

Реалност и вяра в поезията на Вапцаров

Житейският път на “огняроинтелигента” Никола Вапцаров е кратък и насилствено прекъснат в разцвета на творческите и житейските му сили. Поетът се сблъсква с всевъзможни трудности, трагедии и разочарования, но не плаче в рими за собственото си страдание.
nicky931
1 0