Симптомокомплекс на вербални и невербални разстройства при ВЦУН Система на логопедичните въздействия за преодоляване на речевата патология при ВЦУН
4 стр.

Симптомокомплекс на вербални и невербални разстройства при ВЦУН. Система на логопедичните въздействия за преодоляване на речевата патология при ВЦУН

Един от ранните първични симптоми при ВЦУН са затрудненията при хранене, поемане на храната и преглъщане. Силно затруднено е сукането и гълтането. Поради това, кърменето в дооперативния период е невъзможно...
messi
7 0
Невербални комуникации
2 стр.

Невербални комуникации

Терминът не вербални е противовес на вербални.Това означава не говорни,безсловесни комуникации-чрез жестове,мимики,движения – не речеви инструменти.Не вербалното общуване е мн важно допълнение към вербалното. 3 дяла на хуманитарната наука...
loli
11 2
Моят най-добър урок по комуникация
7 стр.

Моят най-добър урок по комуникация

Опитайте се да дефинирате понятието "комуникация": Изкуството да общуваш често се разглежда като набор от вербални и невербални обноски, в основата на които са познавателната способност и емоционалността...
rusev02
0 0
Невербални комуникации - езикът на тялото
14 стр.

Невербални комуникации - езикът на тялото

Невербалната комуникация представлява процес, в който хората общуват и се разбират без думи, с помощта на жестове и мимики. Невербалните средства функционират като вторични помощни явления, чрез които комуникацията получава богата гама от чувства...
the_magicer
37 3
Невербални комуникации Същност и значение Език на тялото
11 стр.

Невербални комуникации. Същност и значение. Език на тялото

Когато разговаряме един срещу друг с колеги с разтворени ръце и крака – тази "отворена" позиция на тялото показва доброжелателност и желание за сътрудничество.
nerven
57 2