Флуентни нарушения - заекване
18 стр.

Флуентни нарушения - заекване

Заекването е нарушение на речевата плавност, изразяващо се в повторения на звуковете, тежки блокажи на говорния поток и неадекватни паузи поради дисфункции на централната нервна система, водещи до спазматично състояние на говорната мускулатура....
ivan40
0 0
Нервна система и гръбначен мозък Устройство
9 стр.

Нервна система и гръбначен мозък. Устройство

Нервната система на човека се състои от централна нервна система, която обхваща главния и гръбначния мозък, и периферна нервна система, обединяваща всички гръбначномозъчни, черепномозъчни и вегетативни нерви, както и нервните възли /ганглии/.
d1mka7a
27 0
Нервна система
4 стр.

Нервна система

Нервната система е най-сложната и най-обширната система в човешкото тяло. Тя представлява милиарди свързани помежду си нервни клетки (неврони). Нервната система се състои от две части - периферна нервна система (мрежа от нерви) и централна нервна...
ndoe
3 1
Болести на периферната нервна система
9 стр.

Болести на периферната нервна система

Периферната нервна система осъществява връзката между тялото и централната нервна система. За разлика от централната нервна система, тя не е защитена от кости и така е изложена на вредното действие....
admin
20 1
Висша нервна дейност Речфизиологични механизми Сън Механизми на съня Възрастови особености на нервно-психичното развитие
9 стр.

Висша нервна дейност. Речфизиологични механизми. Сън. Механизми на съня. Възрастови особености на нервно-психичното развитие

Животинските организми се намират в постоянно взаимодействие с непрекъснато променящата се външна среда. Приспособяването към тези промени, запазването на структурната и функционалната цялост на организмите се осъществява главно от нервната система.....
admin
16 1
Наркотични вещества наркотици
19 стр.

Наркотични вещества (наркотици)

Наркотични вещества (наркотици) са група фармакологични вещества, които действат предимно върху централната нервна система и при внасяне в организма предизвикват ступор, който може да се чувства като успокоение или наркотичен сън....
loli
85 5