Анализ на реклама на списание Космополитън
2 стр.

Анализ на реклама на списание "Космополитън"

Поради ограничеността в използването на знакови системи в радиото се разчита на въздействието на звуковата знакова система (музика, глас, шум). Изборът на рекламен канал радио се предопределя от евтиния бюджет, неангажираността на реципиента...
silviQ
3 0
Играта в уроците по музика
11 стр.

Играта в уроците по музика

Творческите игри имат изключително важно значение за психофизиологическото развитие на децата. В начална училищна възраст, детското внимание е все още неустойчиво, паметта е кратковременна, децата обикновено са емоционални, бързо сменят настроеният...
gecata_maina
24 5
Проблеми на обучението по музика в ДГ и НУ
24 стр.

Проблеми на обучението по музика в ДГ и НУ

Цел,задачи и съдържание на музикалното възпитание в ДГ и НУ.Те са пряко свързани,подчинени и съобразени с личността на децата от 3 до 10 години. Музикалните знания и умения се усвояват от човека в процеса при който възрастните,знаещите,можещите предават и
messi
0 0
Франция през втората половина на 19 век Демократизация на парижката опера Жак Офенбах Лиричната опера на Шарл Гуно и Масне Балетите на Делиб
2 стр.

Франция през втората половина на 19 век. Демократизация на парижката опера – Жак Офенбах. Лиричната опера на Шарл Гуно и Масне. Балетите на Делиб.

След революцията от 1848г. условията във френския културен живот се променят. Организират се все повече придворни и публични балове и развличения. Интересът към инструменталната музика е все още слаб...
ivan40
4 0