Духовната сила на българката в поемата Ралица
2 стр.

Духовната сила на българката в поемата "Ралица"

Философско – естетическият модел на Пенчо Славейков и неговата художествена проекция в творчеството му,изграждат представата за нов тип творец.На принципа на две вопхи той осъщест-вява едно кулурно мисионерство в стремежа си да приобщи националната...
gecata_maina
67 1
Софокъл - Едип цар
3 стр.

Софокъл - "Едип цар"

Едип, може да бъде определен като етически. Същевременно проблемът за етическото, за поведенческия модел, който всеки трябва да следва, за да бъде осигурена хармоничността в обществото, неговата подреденост, има определена "форма".
nezabravima
90 1
Конституционен контрол
16 стр.

Конституционен контрол

"Конституционният контрол по света и в България" Съдържание: 1. Увод 2. Конституционният контрол и принципът за правовата държава 3. Конституционният контрол и разделението на властите.Американски и европейски модел за контрол. 4. Л
tedyana
15 1
Европейският съюз като модел на съвременна икономическа интеграция
5 стр.

Европейският съюз като модел на съвременна икономическа интеграция

ЕС е най-типичният модел на ЕИИ – евроикономическа интреграция. Един от първите случаи, в които се употреява термина ЕС е меморандума на френското правителство 1 май 1930г...
daniche90
3 1
Информация за софтуера на микропроцесора Система от инструкции на микропроцесора
3 стр.

Информация за софтуера на микропроцесора. Система от инструкции на микропроцесора.

1.Основни етапи на проектиране и тестване на програмното осигуряване... 2.Система от инструкции за модел на микропроцесор
yovko32
9 1
Същност на организация
23 стр.

Същност на организация

Моделът на Надлер и Тушман акцентира на потребността от съответствие между елементите на системата. Достойнство на този модел е, че разглежда предприятието като социална система в резултат на това един от елементите на вътрешния строеж...
admin
11 1
О неразумни и юроде
2 стр.

"О, неразумни и юроде"

Произведението "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски възниква през 1762година. Появата на творбата е изпълнение на един от формалните белези на задължителния цивилизационен модел от втората половина на 18 век. Това произведение олицет
gecata_maina
19 1