Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за седми клас
69 стр.

Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за седми клас

Безспорен е фактът, че новите информационни и комуникационни технологии вече навлязоха във всички сфери на обществения живот. Благодарение на Интернет светът се превърна в глобално село...
daniche90
0 0
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ КОМБИНАТОРИКАТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМИ КЛАС
68 стр.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ КОМБИНАТОРИКАТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМИ КЛАС

Безспорен е фактът, че новите информационни и комуникационни технологии вече навлязоха във всички сфери на обществения живот. Благодарение на Интернет светът се превърна в глобално село.
messi
0 0
Възможности и нагласа на учениците за обучението по математика 1
67 стр.

Възможности и нагласа на учениците за обучението по математика 1

Широко място при обучението по математика заема играта. Пронизвайки цялостният педагогически процес, играта изпълнява ролята на интегрираща дейност със своеобразното съчетаване на възпитателни и образователни задачи...
gecata_maina
33 4
Виртуално обучение - модул преподаватели
57 стр.

Виртуално обучение - модул преподаватели

Реализираната система за виртуално обучение на би могла да се използва като помощно средство при изучаването във факултета по математика и информатика. Системата може да бъде модифицирана за нуждите на различни учебни заведения, фирми и организации...
cblock
10 1