Компютърна графика
5 стр.

Компютърна графика

От текстов файл са записани радиус, височина и цвят на конус. Да се разработи приложение с MFC и OpenGL, което прочита файла и изобразява конуса. Да се добави команда в меню View, която отваря диалог, в който с плъзгачи се дава дифузен цвят на обекта...
ivan40
51 6