Реферат по Управленски Казуси
27 стр.

Реферат по Управленски Казуси

Всяка стопанска единица, независимо от своята големина и отраслова принадлежност, може да се представи като съвкупност от ресурси. Те могат да се групират в четири основни групи, представляващи четири потока, носители на взаимодействието на стопанската...
mOn
1 0
Избор на модел за реализиране на управленска стратегия на фирма
10 стр.

Избор на модел за реализиране на управленска стратегия на фирма

В съвременните бизнес условия, всички фирми и организации имат множество казуси и проблеми пред себе си, които трябва да анализират внимателно и да вземат съответните управленски решения да ги разрешават ефективно...
ndoe
0 0