Железният светилник историята на рода и съдбата на отделния човек
2 стр.

“Железният светилник” – историята на рода и съдбата на отделния човек.

“Железният светилник” е първата книга от тетралогията на Димитър Талев, посветена на живота и борбите на българите от Македония за просвета, църковна и национална свобода. Героите от романа сами осъзнават истината, ре родовото е част от общобългарското,
nicky931
2 1
Анализ на Железният светлиник от Димитър Талев
8 стр.

Анализ на "Железният светлиник" от Димитър Талев

Тетралогията, включваща романите "Железният светилник", "Преспанските камбани", "Илинден" и "Гласовете ви чувам" се възприема не само като исторически, битов, социален роман, а и като нравствено-психологическо и фил
ndoe
648 2
Димитър Талев - Железният светилник част I глава VI
3 стр.

Димитър Талев - „Железният светилник“ част I глава VI

„Железният светилник“ е исторически роман и първата книга от известната тетралогия на Димитър Талев („Железният светилник“, „Преспанските камбани“, „Илинден (роман)“ и „Гласовете ви чувам“). Романът е публикуван през 1952 година...
legolas
8 0
Героите в простронството и времето на Железният светилник на Димитър Талев
4 стр.

Героите в простронството и времето на "Железният светилник" на Димитър Талев

В началото на 50-те години на нашия век, сред мътния поток от проиводствени, кооперативни, партизански и пр. романи, в българската литература се появат два романа, които постовят началото на тенденцията към лиризация на прозата – "Тютюн" на Д.Ди
lubega
5 0
Неотразимата сила на бунтарите в Талевия роман Железният светилник
2 стр.

Неотразимата сила на бунтарите в Талевия роман "Железният светилник"

Понятието "бунтар" означава човек с неспокоен дух, който не може да се примири със съществуващия ред. През Възраждането бунтарите са били героите, които създават Историята и я тласкат напред, обявявайки се против старото, осакатеното, ненужното.
nicky931
1 0