Социални нагласи към хората с увреждания през различните етапи на историческо развитие в света
7 стр.

Социални нагласи към хората с увреждания през различните етапи на историческо развитие в света

Отношението към лицата с различни нарушения и развитието на специалното образование са част от материално-икономическата, социалната и културната историа на човечеството.
messi
0 0