Ислям
15 стр.

Ислям

Ислямът е религия на поклонниците на Аллах. Названието на религията произхожда от трибуквения корем "слм" и се тълкува като покорство, послушание на човека спрямо Аллах...
cblock
108 11
Социализация и ислям
6 стр.

Социализация и ислям

Детството може да се разглежда от една страна като етап от индивидуалното развитие, а от друга – като социално възрастова категория, част от обществената структура. Предаването на културна информация се осъществява посредством...
messi
4 0
Ислям
10 стр.

Ислям

Думата "ислям" е арабско отглаголно съществително име със семитския трибуквен корен "с-л-м" и базирано на глагола "аслама" ("приемам", "подичинявам се"). Така "ислям" означа...
silviQ
7 0
Религиозно мотивиран тероризъм Радикалният ислям и фундаментализмът основи на терористична дейност
87 стр.

Религиозно мотивиран тероризъм. Радикалният ислям и фундаментализмът – основи на терористична дейност

Основната идея на магистърската теза защитава твърдението, че тероризмът основан и мотивиран от религията не се различава от общото понятие за тероризъм и мястото му спрямо съществуващите закони и висока степен на обществена опасност...
aronn
0 1
Ислям Исторически преглед Направления в исляма
11 стр.

Ислям. Исторически преглед. Направления в исляма.

Исторически преглед. Исляма е една от най-разпространените религии, чиито последователи съставят по-голямата част от населението в Близкия и Средния изток. Направления в исляма: Сунити, Ханифити, Маликити, Шафиити, Ханбалити, Шиити...
ndoe
8 1