Химия на хранителните среди
7 стр.

Химия на хранителните среди

Химикотехнологичен и металургичен университет гр.София Р Е Ф Е Р А Т на тема:Механизъм на хидролизата на полизахаридите в хомогенна и хетерогенна среда предмет:Химия на хранителните среди студент: специалност: преподавател: гр.София,2008г. Хидролизната де
ndoe
19 0
Що е иконометрия
4 стр.

Що е иконометрия?

"Иконо" – икономика, "метрия" – измерване. Съществуват две течения – диференциация на науките. Физиката се отделя като ядрена физика, астрономия и т.н. Интеграцията на науките (обединение) – физико-химия, иконометрия...
dannyboy
2 0