Основни концепции в екологиятаЕкологична химия
15 стр.

Основни концепции в екологията.Екологична химия

Биосферата включва атмосфера,хидросфера,всички живи организми на Земята,почвената обвивка,част от литосферата ,която участва във взаимодействие с живите организми.Тя е отворена за енергийни потоци.Използва най-вече лъчистата Е,идваща...
cblock
3 0