Eкологична химия и опазване на околната среда
200 стр.

Eкологична химия и опазване на околната среда

Предоставя информация за основните положения на екологията; биосферата и елементите на биосферата; замърсяване на биосферата и отделните екосистеми; технически методи за защита на околната среда; технологични процеси и проблемите по опазване на околната с
bagsi
8 2
Спектрални оптични методи за анализ
6 стр.

Спектрални (оптични) методи за анализ

Аналитичната химия е метеорологична наука, която има за цел получаването на качествена, количествена и структурна информация за даден обект на анализ. Аналитичните методи се разделят на химични методи и инструментални методи....
ndoe
16 1