Резултати 11-20 от 25
Тема 21 - География на енергетиката на България

Тема 21 - География на енергетиката на България

Егергетиката е промишлен отрасъл, включващ както добивни /добив на енергийни източници - уран, въглища, нефт, газ, торф и др./, така и преработващи отрасли и дейности /производство на електро- и топлоенергия/...
Simonsita
Прочетен 1983
География на техническите култури в България

География на техническите култури в България

Техническите култури спадат към основните производства на растениевъдството в България. Названието на тези култури произлиза от факта, че те преминават през техническа /промишлена/ преработка, преди да станат суровина за индустрията /тютюнева, маслодобивн
Simonsita
Прочетен 2706
География на зърнопроизводството в България

География на зърнопроизводството в България

Зърнопроизводството е основен подотрасъл на растениевъдството в България, тъй като зърното е основната част от хранителните запаси на страната. Зърнените култури осигуряват храни за животните и хората...
Simonsita
Прочетен 1885