Физика пищов
1 стр.

Физика пищов

Уравнението d2.α/dt2 + wo2.α =0, описва трептенето на матем. махало има от математическа. При произволно съотношение между честотите се наблюдават фигури на Лисажу....
ndoe
4 0
Класицизъм
43 стр.

Класицизъм

Картезианският рационализъм противопоставя стойностите на физика и метафизика, на дух и материя. В унисон с ценностната система на картезианско противопоставяне е съществуващата опозиция "разум – чувство" в естетиката на класицизма...
cblock
74 9
Пищови по физика
3 стр.

Пищови по физика

Tе се използват в магнитоелектрическите а-метри и v- метри и галванометри. техният двигателен момент се дължи на взаимодействието на токови контури с постоянен магнитен поток, а съпротивителният момент се създава по механичен път...
gecata_maina
1 0