Тема по физика за електричен ток
13 стр.

Тема по физика за електричен ток

Насочено движение на електрични заряди се нарича електричен ток. Носителите на заряд в зависимост от типа проводник могат да бъдат електрони или йони. В металните проводници са електрони, в галванични елементи (разтвори на електролити) положителни...
admin
8 1
Мария Кюри
17 стр.

Мария Кюри

Родена е на 7 ноември 1867 г. във Варшава, Полша. Тя е най-малкото от 5 деца. Нейният дядо е учител, както и нейните родители, баща й преподава физика и математика, области, които по-късно Мария ще учи в университета...
gecata_maina
5 0
Протокол по физика - равноускорително движение
4 стр.

Протокол по физика - равноускорително движение

Протокол № 1 Тема: Опитно определяне на ускорението при равноускорително движение Необходими уреди и материали: два улея, стоманено топче, две ограничилни дървени трупчета, секундомер и рулетка. Схема на опитната постановка Задачи за изпълнение:...
loli
98 1
Ел ресурси
5 стр.

Ел ресурси

Атомната и ядрената физика от своето възникване до днес са база за развитието на нови технологии, както и за множество интердисциплинарни научни изследвания и приложения. От това следват и богатите в професионално отношение...
loli
7 0
Физика пищов
2 стр.

Физика (пищов)

Понятия за физическа величина - познанията за предметите и явленията, процесите и сигналите се придобиват чрез изучаване на техните свойства. Тези свойства са изключително разнообразни, но те имат някои общи характеристики...
dannyboy
4 0